Историјска места

На територији Срема у надлежности Завода за заштиту споменика културе налази се 43 споменика културе везаних за историјске догађаје или личности са овог простора. Од тога су два од изузетног значаја и девет од великог значаја.

Најстарији заштићени споменици културе су из XVIII века. Био је то период у коме је Хабзбуршка монархија остварила контролу над Сремом који је био подељен на провинцијални и граничарски део. Два најзначајнија споменика под заштитом су зграда Шлоса у Голубинцима и споменик куги на путу Рума – Ириг. Период обележава и Споменик бици код Сланкамена (1691. година) која је једна од пресудних за ток Великог Бечког рата.

О везама Срема са устаницима у Србији на почетку XIX века сведочи заштићена кућа у Попинцима у којој је боравио Карађорђе.

Неколико заштићених кућа и надгробних споменика сведочи о активности културних, књижевних, просветних и научних делатника са овог подручја (Милице Стојадиновић Српкиње, Филипа Вишњића, Илариона Руварца и других).

За период Првог светског рата, после кога ће се Срем наћи у новој држави Краљевини СХС (Југославији) везано је неколико обележја међу којима је свакако најзначајнији споменик на пољу Легет. Бројни споменици обележавају места значајна за збивања и Другом светском рату. Четворогодишњу антифашистичку борбу симболишу многа обележја подигнута широм Срема. Ови споменици везани су за развој НОП покрета у Срему и значајне личности тог Покрета али и за места страдања цивилних жртава. Три најзначајнија споменика су Спомен гробље у Сремској Митровици, Спомен комплекс пробоја Сремског фронта и Споменик НОП-у на Иришком венцу (заштићен у оквиру целине). Бројна обележја су посвећена страдалим борцима и организатора устанка. Друга су пак подигнута у знак сећања на херојску борбу и страдања у Другом светском рату и различите догађаје тог периода који је утицао не само на историјске и друштвене прилике тога времена него и на готово пола века будућег развоја читаве државе и Срема.

Списак непокретних културних добара – историјска, знаменита места, споменици културе по општинама:

ИНЂИЈА

Културна добра од изузетног значаја

Културна добра од великог значаја

 •  Родна кућа Ђорђа Натошевића, место: Стари Сланкамен, врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 191/75 од 18.06.1976.); одлука о категорисању („Службени лист АПВ“ бр. 28/91)

Културна добра

 •  Споменик стрељаним мештанима села Бешка, место: Бешка, врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Владе РС бр. 633-609/98-22 од 20.02.1998. године објављена у Службени гласник РС, бр. 8/98)
 • Спомен обележје палим борцима и жртвама фашистичког терора 1941-1945. године, место: Чортановци, врста непокретног културног добра: знаменито место (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 334/81 од 04.10.1986.) 
 • Спомен простор на обали Дунава, место: Крчедин, врста непокретног културног добра: знаменито место (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 255/82 од 10.01.1984.)
 • Споменик Подунавском партизанском одреду, место: Инђија , врста непокретног културног добра: знаменито место (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 190/77 од 19.02.1979.)
 • Спомен обележје палим борцима и жртвама фашистичког терора 1941-1945. године, место: Инђија, врста непокретног културног добра: знаменито место (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 100/85 од 04.10.1986.)
 • Старо гробље, место: Крчедин, врста непокретног културног добра: знаменито место (Одлука, Решењем Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр. 01-174/2-71 од 23.03.1971.)
 • Надгробни споменик из 1761. године, место: Стари Сланкамен, врста непокретног културног добра: знаменито место (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица)

ИРИГ

Културна добра од великог значаја

 •  Кућа у којој је живела Милица Стојадиновић – Српкиња, место: Врдник, врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 1642/50 од 30.12.1950.); одлука о категорисању („Службени лист АПВ“ бр. 28/91)

Културна добра

 • Кућа народног хероја Анке Матић – Грозде, место: Ириг, врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 118/81 од 26.05.1981.)
 • Кућа из НОП-а у улици Пеке Дапчевића број 60, место: Ириг, врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решењем Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 454/49 од 18.03.1949.)
 • С поменик куги – “Кипови“, место: пут Ириг – Рума , врста непокретног културног добра: знаменито место (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 170 од 05.08.1976.)
 • Споменик изгинулим члановима породице Јовичић, место: Јазак , врста непокретног културног добра: знаменито место (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 187 од 04.08.1976.)

ПЕЋИНЦИ

Културна добра од великог значаја

 • Кућа у Фрушкогорској број 21, место: Попинци, врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 32 од 24.07.1978.); одлука о категорисању („Службени лист АПВ“ бр. 28/91)

Културна добра

 •  Зграда шумске секције, место: Огар, врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 25/80 од 25.07.1980.)
 • Кућа Видаковић Зорице, место: Пећинци, врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 117 од 23.05.1967.)
 • Салаш Бугарских, место: Суботиште (потес Велико Селиште), врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 267/75 од 06.01.1976.)
 • Кућа у којој је за време II светског рата штампан лист “Истина“, место: Сремски Михаљевци, врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решењем Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 569/49 од 14.04.1949.)
 • Спомен биста народног хероја Владе Обрадовића – Каменог, место: Ашања, врста непокретног културног добра: знаменито место (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 130/86 од 15.10.1987.)

РУМА

Културна добра

 •  Кућа Ранислава Ивановића у Железничкој број 37, место: Рума, врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решењем Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 320/50 од 27.03.1950.)
 • Спомен обележје “Мост размене“, место: пут Рума – Стејановци, врста непокретног културног добра: знаменито место (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 43 од 28.04.1977.)
 • Споменик револуције у центру града, место: Рума, врста непокретног културног добра: знаменито место (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 286 од 10.01.1978.)
 • Надгробни споменици у порти СПЦ Вазнесења, место: Рума, врста непокретног културног добра: знаменито место (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 212/82 од 13.12.1983.)
 • Родна кућа народног хероја Стевана Петровића – Брила, место: Стејановци , врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 30 од 19.12.1978.)

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Културна добра од великог значаја

 •  Родна кућа Илариона Руварца, место: Сремска Митровица, врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 40 од 02.06.1977.); одлука о категорисању („Службени лист АПВ“ бр. 28/91)
 • Поље Легет, место: Шашинци,Сремска Митровица , врста непокретног културног добра: знаменито место (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 190 од 14.10.1974.); одлука о категорисању („Службени лист АПВ“ бр. 28/91)
 • Спомен гробље, место: Сремска Митровица , врста непокретног културног добра: знаменито место (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 39 од 28.04.1977.); одлука о категорисању („Службени лист АПВ“ бр. 28/91)

Културна добра

 •  Зграда железничке станице и споменик ослобођења, место: Сремска Митровица, врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 138 од 19.12.1978.)
 •  Родна кућа народног хероја Бошка Палковљевића – Пинкија на Врањашу, место: Манђелос, врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 197 од 05.12.1980.)
 • Родна кућа народног хероја Добросава Радосављевића – Народа, место: Салаш Ноћајски, врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 41 од 31.05.1977.)
 • Историјски значајна места из НОБ-а на Фрушкој гори (“Јабука, Лепињицин гроб, Максин гроб, Мошин гроб, Цигански логор, Рохаљ базе“), место: атари села Дивош, Бешеново, Шуљам, Гргуревци, Лежимир, врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 19/78 од 30.05.1979.)
 • Рохаљ базе, место: атар села Дивош, врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 19/78 од 30.05.1979.)
 • Споменик Петру Кранчевићу на Православном гробљу, место: Сремска Митровица, врста непокретног културног добра: знаменито место (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 19/78 од 30.05.1979.)
 • Спомен чесма, место: Јарак , врста непокретног културног добра: знаменито место (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 137 од 18.12.1978.)

СТАРА ПАЗОВА

Културна добра од великог значаја

 •   Дворац “Шлос”, место: Голубинци , врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 1116 од 26.09.1951.); одлука о категорисању („Сл. лист АПВ“ бр. 28/91)

Културна добра

 • Родна кућа народног хероја Јанка Чмелика, место: Стара Пазова, врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 205/50 од 04.03.1950.)
 • Родна кућа народног хероја Вере Мишчевић, место: Белегиш, врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 31 од 19.12.1978.)
 • Споменик НОБ-у на Дунаву (Светионик), место: Сурдук, врста непокретног културног добра: знаменито место (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 214 од 12.11.1976.)
 • Споменик народном хероју Јанку Чмелику, место: Стара Пазова, врста непокретног културног добра: знаменито место (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 20 од 27.12.1978.)

ШИД

Културна добра од изузетног значаја

Културна добра од великог значаја

 •  Кућа у улици Саве Шумановића број 4, место: Шид, врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 225/68 од 15.05.1969.); одлука о категорисању („Сл. лист АПВ“ бр. 28/91)
 • Надгробни споменик Филипу Вишњићу, место: Вишњићево, врста непокретног културног добра: знаменито место (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 42 од 24.03.1977.); одлука о категорисању („Сл. лист АПВ“ бр. 28/91)

Културна добра

 • Зграда штампарије Социјалистичке странке у улици Кнеза Милоша бр. 43, место: Шид, врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 165 од 11.06.1976.)
 • Кућа у Батровцима у улици Лоле Рибара бр. 21, место: Батровци, врста непокретног културног добра: споменик културе (Одлука, Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 12/50 од 02.03.1950.)