Списак запослених

Директор: Љубиша Шулаја, дипломирани правник

Секретар: Љиљана Богић, дипломирани правник – конзерватор

ПР менаџер: Ma Јелена Шупут, мастер филолог – англиста

  1. Одељење за истраживање, валоризацију и документацију:

Татјана Јесретић, дипломирани историчар уметности – конзерватор

Душанка Станковић, дипломирани етнолог – конзерватор

Биљана Лучић, дипломирани археолог – конзерватор

Ма Горана Лемајић, мастер историчар – конзерватор

Зорица Гашпар, документатор – конзерватор

  1. Одељење за архитектонско-конзерваторске послове:

Адријана Шкорић, дипломирани инжењер архитектуре – конзерватор

Станислав Савић, дипломирани инжењер архитектуре – конзерватор

Ма Иван Филиповић, мастер инжењер архитектуре – конзерватор

Јадранка Вулетић, виши технички сарадник – конзерватор

  1. Одељење за правне, финансијске послове и опште послове:

Зоран Поповић, оператер на рачунару

Јелена Ракић, административни техничар

  1. Визиторски центар археолошког локалитета “Царска палата“

Душица Остојић, дипломирани географ – туризмолог