Списак запослених

Директор: Љубиша Шулаја, дипломирани правник

Помоћник директора: Илија Недић, мастер историчар

Секретар: Љиљана Богић, дипломирани правник

Татјана Јесретић, дипломирани историчар уметности, конзерватор

Душанка Станковић, дипломирани етнолог и антрополог, конзерватор

Биљана Лучић, дипломирани археолог, конзерватор

Горана Лемајић, мастер историчар, конзерватор

Адријана Шкорић, дипломирани инжењер архитектуре, конзерватор

Станислав Савић, дипломирани инжењер архитектуре, конзерватор

Иван Филиповић, мастер инжењер архитектуре, конзерватор

Јадранка Вулетић, виши техничар, конзерватор

Зорица Гашпар, виши документатор, конзерватор

Јелена Шупут, мастер филолог, документариста

Душица Остојић, дипломирани географ-туризмолог

Зоран Поповић, оператер у процесу дигитализације

Јасна Седларовић, радник на одржавању хигијене