Сарадња

 • Управа Града Сремска Митровица
 • Музеј Срема
 • Архив Срема
 • ЈП Дирекција за изградњу Града Сремска Мтровица
 • Туристичка организација Града Сремска Митровица
 • Завичајни музеј Рума
 • Галерија слика Сава Шумановић
 • Агенција за рурални развој општине Пећинци
 • Народна библиотека Сименон Пишчевић Шид
 • Туристичка огранизација опшине Шид
 • Туристичка организација општине Инђија
 • Туристичка организација општине Рума
 • Градска управа Ириг
 • ЈУП План Рума
 • Дирекција за изградњу Општине Стара Пазова
 • ЈП Завод за урбанизам Шид АП ВОЈВОДИНА
 • Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
 • Музеј Војводине
 • Технолошки факултет у Новом Саду, катедра за инжењерство материјала
 • Филозофски факултет Нови Сад
 • Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
 • ЈП Завод за урбанизам Војводине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 • Министарство културе и информисања Републике Србије
 • Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • Републички завод за заштиту споменика културе Београд
 • Међуопштински Завод за заштиту споменика културе Суботица
 • Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
 • Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
 • Завод за заштиту споменик културе Града Београда
 • Завод за заштиту споменикa културе Панчево
 • Завод за заштиту споменикa културе Ваљево
 • Завод за заштиту споменикa културе Крагујевац
 • Регонални Завод за заштиту споменика културе Смедерево
 • Завод за заштиту споменикa културе Краљево
 • Завод за заштиту споменикa културе Ниш
 • Археолошки институт
 • Филозофски факултет у Београду

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

 • Универзитет у Олбанију, Државни универзитет у Њујорку, Одсек за уметност и историју уметности на пројекту конзерваторско-рестаураторских радова на мозаицима царске палате Сирмијума
 • Фондација Аквилеја, на пројектима Сирмијум град царева и царски град и ARCHEST