Место пробоја на Сремском фронту, атар села Адашевци

Након протеривања нацистичке војске из Србије и Београда, октобра 1944. г одине, Народноослободилачка војска Југославије (НОВЈ) и совјетске јединице су наставиле продор кроз Срем ка Славонији. До краја децембра линија фронта померила се на подручје између Илока, Шида и у шћа реке Босут у Саву. Услед јаког отпора непријатеља , зиме и престројавања снага НОВЈ фронт се неће померити наредна четири месеца до почетка априла. За датум коначног пробоја Сремског фронта узима се 12. април 1945. године, кадa су после тешких борби ослобођени Вуковар и Жупања. Након пробоја овог и фронта у Лици почеле су завршне операције протеривања окупатора током којих су јединице НОВЈ и савезника за непуних месец дана успеле да ослободе територију целе Југославије. Током 175 дана тешких борби у Срему страдало је преко 13000 бораца НОВЈ, 1100 војника Црвене армије Совјетског Савеза, 630 припадника Бугарске народне армије као и 163 борца партизанске бригаде „Италија“.

У знак сећања на овај догађај на подручју о пштине Шид , крај села Адашевци, отворен је 1988. године с помен-парк „Сремски фронт“ по идејном пројекту вајара Јована Солдатовића. Спомен комплекс у центру парка чине три целине – Сабиралиште, Алеја части и Музеј.

Конзерваторско-рестаураторски радови на овом обележју отпочели су 2003. године и у континуитету трају до данас. За сада је изведена санација кровних тераса, уређење ентеријера Музеја као и конзервација експоната. Тренутно је у току уређивање Алеје части.