Споменици културе у Срему

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Завод у својој надлежности има непокретна културна добра и добра која уживају статус претходне заштите са подручја седам општина: Инђије, Ирига, Пећинаца, Руме, Сремске Митровице, Старе Пазове и Шида. На територији Срема постоји укупно 21 8 непокретних културних добара – споменика културе, просторно културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места. Од тог броја 29 имају статус културног добра од изузетног значаја: 23 споменика културе, једна просторна културно-историјска целина, три археолошка налазишта и два знаменита места. Категорију од великог значаја има 129 непокретних културних добара, од чега су 116 споменици културе, четири просторне културно-историјске целине, шест археолошких налазишта и три знаменита места. Преостала културна добра (укупно 60), немају посебну категорију. У ову групу спадају: 36 споменика културе, седам археолошких налазишта и 17 знаменитих места.

Списак непокретних културних добара по општинама:

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Културна добра од изузетног значаја

Споменици културе:

 • СПЦ Св. Николе, место: Стари Сланкамен

Знаменита места :

 • Место битке код Сланкамена 1691. године, место: Стари Сланкамен, налази се у атару

Културна добра од великог значаја

Споменици културе:

 • СПЦ Богородице, место: Инђија
 • РКЦ Светог Петра, место: Инђија
 • Римокатоличка црква, место: Нови Сланкамен
 • Родна кућа Ђорђа Натошевића, место: Стари Сланкамен
 • Тврђава, место: Стари Сланкамен
 • СПЦ Ваведења Богородице, место: Бешка
 • СПЦ Светог Николе, место: Крчедин
 • Војнограничарска зграда, место: Крчедин
 • СПЦ Светог Саве, место: Марадик
 • СПЦ Светог Николе, место: Чортановци

Археолошка налазишта:

 • Калакача, место: Бешка
 • Михаљевачка шума, место: Чортановци
 • Акуминкум, место: Стари Сланкамен

Културна добра

Споменици културе:

 • Кућа Ђорђа Војновића, место: Инђија
 • СПЦ Сретења, место: Нови Карловци
 • Кућа у улици С. Радића бр. 3 – турско купатило, место: Стари Сланкамен
 • Споменик стрељаним мештанима села Бешка, место: Бешка

Археолошка налазишта:

 • Хумка-тумул у Барањској број 60, место: Марадик
 • Римско утврђење на локалитету „Просјенице“, место: Чортановци

Знаменита места:

 • Споменик Подунавском партизанском одреду, место: Инђија
 • Спомен обележје палим борцима и жртвама фашистичког терора 1941-1945. године, место: Инђија
 • Спомен обележје палим борцима и жртвама фашистичког терора 1941-1945. године, место: Чортановци
 • Спомен простор на обали Дунава, место: Крчедин
 • Старо гробље, место: Крчедин
 • Надгробни споменик из 1761. године, место: Стари Сланкамен

ОПШТИНА ИРИГ

Културна добра од изузетног значаја

Споменици културе:

 • Манастир Ново Хопово, место: Ириг
 • Манастир Старо Хопово, место: Ириг
 • Манастир Раваница, место: Врдник
 • Манастир Јазак, место: Јазак
 • Манастир Велика Ремета, место: Велика Ремета
 • Манастир Гргетег, место: Гргетег
 • Манастир Мала Ремета, место: Мала Ремета
 • Манастир Крушедол, место: Крушедол
 • СПЦ Сретења, место: Крушедол

Просторне културно-историјске целине :

 • Фрушка Гора са манастирима и другим споменицима, место: Обухвата подручја националног парка „Фрушка гора“

Културна добра од великог значаја

Споменици културе:

 • СПЦ Успења Богородице, место: Ириг
 • СПЦ Светог Теодора Тирона, место: Ириг
 • СПЦ Светог Николе, место: Ириг
 • Врдничка кула, место: Врдник
 • СПЦ Св. Јована Претече, место: Врдник
 • Кућа у којој је живела Милица Стојадиновић – Српкиња, место: Врдник
 • Термоцентрала рудника угља, место: Врдник
 • СПЦ Светог Николе, место: Јазак
 • СПЦ Светог Николе, место: Нерадин
 • Воденица, место: Ривица
 • СПЦ Преображења, место: Шатринци

Просторне културно-историјске целине: :

 • Старо амбијентално језгро , место: Ириг

Културна добра

Споменици културе:

 • Кућа народног хероја Анке Матић – Грозде, место: Ириг
 • Кућа из НОП-а у улици Пеке Дапчевића број 60, место: Ириг

Знаменита места:

 • Споменик куги – “Кипови“, место: пут Ириг – Рума
 • Споменик изгинулим члановима породице Јовичић, место: Јазак

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

Културна добра од изузетног значаја

Споменици културе:

 • СПЦ Св. Луке, место: Купиново
 • Кућа Аксентија Стојшића, место: Огар
 • Амбар и котобања, Шпајанска 50, место: Карловчић
 • СПЦ Св. Николе, место: Сибач

Културна добра од великог значаја

Споменици културе:

 • Тврђава Купиник, место: Купиново
 • СПЦ Светог Духа, место: Купиново
 • Финансијска касарна, место: Купиново
 • Амбар са котобањом, Савска бр. 17, место: Купиново
 • Амбар са котобањом, Ж. Маричића бр. 17, место: Купиново
 • Амбар са котобањом у Прховачкој број 74, место: Сремски Михаљевци
 • СПЦ Св. Јована Богослова, место: Сремски Михаљевци
 • Амбар са котобањом, Прховачка бр. 54, место: Сремски Михаљевци
 • Амбар у Ашањској улици број 77, место: Деч
 • СПЦ Вазнесења, место: Деч
 • СПЦ Рождества Светог Јована, место: Суботиште
 • Амбар са котобањом, М. Тита бр. 16, место: Ашања
 • СПЦ Светих Арханђела Михајла и Гаврила, место: Брестач
 • СПЦ Светог Николе, место: Карловчић
 • СПЦ Преображења, место: Обреж
 • СПЦ Светог Георгија, место: Попинци
 • Кућа у Фрушкогорској бр. 21, место: Попинци
 • СПЦ Светог Николе, место: Прхово
 • Сеоска кућа Мериме Јанков, место: Сибач
 • СПЦ Св. Николе, место: Шимановци
 • Кућа Атанацковић Илије, место: Шимановци

Просторне културно-историјске целине: :

 • Етно-парк , место: Купиново

Културна добра

Споменици културе:

 • Кућа у улици Слободана Бајића број 34, место: Пећинци
 • Кућа Видаковић Зорице, место: Пећинци
 • Зграда шумске секције, место: Огар
 • Кућа и окућница у улици Бранка Маџаревића број 133, место: Купиново
 • Кућа у којој је за време II светског рата штампан лист “Истина“, место: Сремски Михаљевци
 • Салаш Бугарских, место: Суботиште (потес Велико Селиште)

Археолошка налазишта:

 • Локалитет „Белетинци“, место: Обреж

Знаменита места:

 • Спомен биста народног хероја Владе Обрадовића – Каменог, место: Ашања

ОПШТИНА РУМА

Културна добра од изузетног значаја

Археолошка налазишта:

 • Басијана, место: Доњи Петровац – потес Ледине
 • Гомолава, место: Хртковци, налази се на обали Саве, атар села Хртковци

Културна добра од великог значаја

Споменици културе:

 • СПЦ Вазнесења Господњег, место: Рума
 • СПЦ Светог Николе, место: Рума
 • СПЦ Сошествија Св. Духа, место: Рума
 • РКЦ Уздизања Часног Крста, место: Рума
 • Зграда Музеја, место: Рума
 • Летњиковац-Фишеров салаш, место: Рума
 • СПЦ Светог Николе, место: Добринци
 • СПЦ Светог Николе, место: Стејановци
 • СПЦ Св. арх. Гаврила, место: Буђановци
 • Амбар са котобањом, Н. Јерковића бр. 11, место: Буђановци
 • СПЦ Светог Николе, место: Вогањ
 • СПЦ Светог Николе, место: Доњи Петровци
 • Воденица, место: Доњи Петровци
 • СПЦ Светог Николе, место: Краљевци
 • СПЦ Светог Архангела Гаврила, место: Платичево
 • РКЦ Светог Климента, место: Хртковци

Археолошка налазишта :

 • Хумка код Врцалове воденице , место: Рума

Културна добра

Споменици културе:

 • Кућа Ранислава Ивановића у Железничкој број 37, место: Рума
 • Стамбена зграда у Радовачкој број 77, место: Добринци
 • Родна кућа народног хероја Стевана Петровића – Брила, место: Стејановци
 • СПЦ Светог Николе, место: Мали Радинци

Археолошки локалитети:

 • Велика хумка-тумул, место: Краљевци
 • Солнок, место: Добринци

Знаменита места:

 • Споменик револуције у центру града, место: Рума
 • Надгробни споменици у порти СПЦ Вазнесења, место: Рума
 • Комплекс „Калварија“, место: Рума
 • Спомен обележје “Мост размене“, место: пут Рума – Стејановци

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Културна добра од изузетног значаја

Споменици културе:

 • Стара СПЦ Св. Стефана, место: Сремска Митровица
 • Манастир Петковица, место: Фрушка гора
 • Манастир Ђипша, место: Ђипша
 • Манастир Шишатовац, место: Шишатовац
 • Манастир Кувеждин, место: Кувеждин

Археолошка налазишта:

 • Сирмијум, место: Сремска Митровица , обухвата ширу градску и пригр-адску територију Сремске и Мачванске Митровице

Просторне културно-историјске целине :

 • Фрушка Гора са манастирима и другим споменицима, место: Обухвата подручја националног парка „Фрушка гора“

Културна добра од великог значаја

Споменици културе:

 • Саборна црква Св. Стефана, место: Сремска Митровица
 • РКЦ Св. Димитрија и Жупни двор, место: Сремска Митровица
 • Зграда старе болнице, место: Сремска Митровица
 • Војнограничарска зграда (Завод за заштиту споменика културе), место: Сремска Митровица
 • Зграда Војарне, место: Сремска Митровица
 • Зграда главне страже, Пинкијева бр. 4 (Архив Срема), место: Сремска Митровица
 • Кућа у Лењиновој бр. 51, место: Сремска Митровица
 • Кућа на Тргу Б. Радића бр. 2 (зграда СУП-а), место: Сремска Митровица
 • Родна кућа Илариона Руварца, место: Сремска Митровица
 • СПЦ Св. Тројице, место: Засавица
 • СПЦ Св. Георгија, место: Манђелос
 • СПЦ Св. Николе, место: Мартинци
 • СПЦ Св. арх. Гаврила, место: Велики Радинци
 • СПЦ Св. архистрат. Михајла, место: Гргуревци
 • СПЦ Св. Георгија, место: Дивош
 • СПЦ Св. Георгија, место: Јарак
 • СПЦ Св. Кузмана и Дамјана, место: Кузмин
 • Амбар, Савска бр. 94, место: Кузмин
 • Амбар, Змај Јовина бр. 57, место: Кузмин
 • СПЦ Св. арх. Гаврила, место: Лаћарак
 • Амбар, 1. новембра 147, место: Лаћарак
 • СПЦ Св. Георгија, место: Лежимир
 • Сеоска кућа, Пинкијева бр. 27, место: Лежимир
 • СПЦ Сошествија Св. Духа, место: Шашинци
 • СПЦ Светог Николе, место: Шуљам

Археолошка налазишта :

 • Археолошки локалитет „Манастир Св. Гргура“ , место: Гргуревци

Знаменита места:

 • Спомен гробље, место: Сремска Митровица
 • Поље Легет, место: Шашинци,Сремска Митровица

Просторне културно-историјске целине :

 • Трг Житна пијаца (обухвата део ул. М. Тита и Трг братства-јединства), место: Сремска Митровица
 • Трг Светог Стефана (обухвата трг Народних хероја и део Трга М. Тита), место: Сремска Митровица

Културна добра

Споменици културе:

 • Зграда аматерског позоришта “Добрица Милутиновић”, место: Сремска Митровица
 • Зграда Српског дома, место: Сремска Митровица
 • Стара српска школа (галерија „Лазар Возаревић“, библиотека), место: Сремска Митровица
 • Зграда старог Суда (Вука Кара џ ића бр. 10), место: Сремска Митровица
 • Зграда на Тргу Св. Стефана број 15, место: Сремска Митровица
 • Зграда седишта бригаде у улици Вука Кара џ ића број 3, место: Сремска Митровица
 • Зграда железничке станице и споменик ослобођења, место: Сремска Митровица
 • Комплекс школских зграда (стара гимназија и „Палестина“), место: Сремска Митровица
 • Амбар у улици Александра Марковића број 23, место: Засавица
 • Родна кућа народног хероја Бошка Палковљевића – Пинкија на Врањашу, место: Манђелос
 • Амбар са котобањом у Сремској улици 121, место: Мартинци
 • Родна кућа народног хероја Добросава Радосављевића – Народа, место: Салаш Ноћајски
 • Историјски значајна места из НОБ-а на Фрушкој гори (“Јабука, Лепињицин гроб, Максин гроб, Мошин гроб, Цигански логор, Рохаљ базе“), место: атари села Дивош, Бешеново, Шуљам, Гргуревци, Лежимир
 • Рохаљ базе, место: атар села Дивош

Археолошки локалитети:

 • Археолошки локалитет „Кудош“, место: Шашинци

Знаменита места:

 • Споменик Петру Кранчевићу на Православном гробљу, место: Сремска Митровица
 • Спомен чесма, место: Јарак

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

Културна добра од изузетног значаја

Споменици културе:

 • Амбар и котобања, Пазовачка 42, место: Голубинци
 • Амбар и котобања, Пазовачка 64 , место: Голубинци

Културна добра од великог значаја

Споменици културе:

 • Евангелистичка црква, место: Стара Пазова
 • Зграда у улици ЈНА (СДК), место: Стара Пазова
 • Зграда на углу ЈНА и Б. Кидрича (Хотел), место: Стара Пазова
 • СПЦ Светог Николе, место: Војка
 • Сеоска кућа, М. Тита бр. 41, место: Војка
 • СПЦ Ваведења Богородице, место: Голубинци
 • Дворац “Шлос”, место: Голубинци
 • Амбар са котобањом, Шимановачка бр. 124, место: Голубинци
 • СПЦ Благовести, место: Крњешевци
 • РКЦ Св. Марије, место: Нови Бановци
 • Кућа у М. Тита бр. 64 (Мензулана), место: Нови Бановци
 • СПЦ Св. Николе, место: Стари Бановци

Културна добра

Споменици културе:

 • Родна кућа народног хероја Јанка Чмелика, место: Стара Пазова
 • Родна кућа народног хероја Вере Мишчевић, место: Белегиш

Знаменита места:

 • Споменик народном хероју Јанку Чмелику, место: Стара Пазова
 • Споменик НОБ-у на Дунаву (Светионик), место: Сурдук

ОПШТИНА ШИД

Културна добра од изузетног значаја

Споменици културе:

 • Манастир Привина Глава, место: Привина Глава
 • СПЦ арх. Гаврила, место: Моловин

Знаменита места:

 • Место пробоја на Сремском фронту, место: атар села Адашевци

Просторне културно-историјске целине :

 • Фрушка Гора са манастирима и другим споменицима, место: Обухвата подручја националног парка“Фрушка гора“

Културна добра од великог значаја

Споменици културе:

 • СПЦ Св. Николе, место: Шид
 • Зграда „Руски двор“, место: Шид
 • Кућа, Саве Шумановића бр. 4, место: Шид
 • Кућа, Светог Саве бр. 7 (Галерија), место: Шид
 • Вајат, Змај Јовина бр. 27, место: Шид
 • СПЦ Светог Николе, место: Бачинци
 • Тврђава „Деспотовац“, место: Беркасово
 • СПЦ Светог Петра и Павла, место: Беркасово
 • РКЦ Св. Ивана Непомука, место: Гибарац
 • Амбар, М. Тита бр. 7, место: Гибарац
 • Амбар, М. Тита бр. 42, место: Гибарац
 • СПЦ Св. Николе, место: Ердевик
 • РКЦ Св. Михаила, место: Ердевик
 • РКЦ Св. Тројства, место: Кукујевци
 • СПЦ Св. Димитрија, место: Љуба
 • Сеоска кућа у ЈНА бр. 5, место: Љуба
 • Тврђава, место: Моровић
 • РКЦ Св. Марије, место: Моровић
 • СПЦ Св. Богородице, место: Моровић
 • РКЦ Св. Катарине, место: Сот

Археолошка налазишта :

 • „Градина“ на Босуту , место: Вашица

Знаменита места:

 • Надгробни споменик Филипу Вишњићу, место: Вишњићево

Културна добра

Споменици културе:

 • Амбар у улици Моше Пијаде број 62, место: Шид
 • Зграда штампарије Социјалистичке странке у улици Кнеза Милоша бр. 43, место: Шид
 • Амбар у улици Змај Јовиној број 62, место: Шид
 • Кућа у улици Лоле Рибара број 21, место: Батровци

Археолошки локалитети:

 • „Бељњача“, место: Шид