ПРЕУЗИМАЊЕ ЗАХТЕВА

Преузмите ПДФ

  • Добијање сагласности за постављање летње баште
  • Захтев за добијање сагласности за постављање реклама
  • Захтев за издавање конзерваторских услова
  • Захтев за издавање потврде о статусу објекта
  • Захтев за издавање сагласности на пројекат
  • Захтев за коришћење документације