Преузимање захтева

Преузмите ПДФ Добијање сагласности за постављање летње баште Стручно мишљење о изношењу предмета у иностранство Захтев за добијање сагласности за постављање реклама Захтев за издавање конзерваторских услова Захтев за издавање потврде о статусу објекта Захтев за издавање сагласности на пројекат Захтев за коришћење документациј

Сарадња

Управа Града Сремска Митровица Музеј Срема Архив Срема ЈП Дирекција за изградњу Града Сремска Мтровица Туристичка организација Града Сремска Митровица Завичајни музеј Рума Галерија слика Сава Шумановић Агенција за рурални развој општине Пећинци Народна библиотека Сименон Пишчевић Шид Туристичка огранизација опшине Шид Туристичка организација општине Инђија Туристичка организација општине Рума Градска управа Ириг ЈУП План […]