Археолошка истраживања

Преглед значајнијих археолошких ископавања изведених на територији под надлежношћу Завода (од 2006. до средине 2015. године):

2006. година

 • Истраживања у оквиру Пројекта наткривања Царске палате Сирмијума (2006-2007);

2010. година

 • Заштитна археолошка истраживања и надзор приликом изградње кружне раскрснице код Царске палате у Сремској Митровици;
 • Заштитна археолошка истраживања у Улици Јупитеровоа 81 и 83 у Сремској Митровици (2010-2011);

2012. година

 • Заштитна археолошка истраживања на Тргу Николе Пашића бб у Сремској Митровици
 • Заштитна археолошка истраживања манастира Бешеново (2012-2013);
 • Заштитна археолошка истраживања акведукта Сирмијума са castellum aquae на адреси Краља Петра Првог 82 у Сремској Митровици;
 • Рекогносцирања за потребе израде студије заштите археолошких локалитета на траси гасовода Јужни ток (2012-2013);

2013. година

 • Сондажна археолошка истраживања Старе српске цркве Светог Стефана у Сремској Митровици;
 • Заштитна археолошка истраживања локалитета Градина на Босуту у Вашици за потребе изградње гасовода (Србијагас);
 • Археолошка истраживања локалитета Каменити брег у Прхову, Општина Пећинци.

2014. година

 • Заштитна археолошка истраживања и археолошки надзор приликом реконструкције улице Краља Петра Првог – други део.