Изложбе

      На централном градском тргу у Сремској Митровици 2. јуна 2015. године, у организацији Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица , отворена је изложба Културно-историјско наслеђе Срема некад и сад. На овој начин су стручној и широј јавности представљени најзначајнији конзерваторски и други радови на културним добрима на подручју Срема који су реализовани […]

Пројекти и конзерваторски радови

Преглед најзначајнијих реализованих пројеката и конзерваторско – рестаураторских радова (од 2004. до средине 2015. године): 2004. година  Почетак конзерваторско-рестаураторских радова на објекту „Шлос“ у Голубинцима. Пројекат наткривања археолошког локалитета 1а Царска палата Сирмијума; 2005. година Пројекат обнове дела јужног крила конака манастира Кувеждин. Почетак реализације Пројекта наткривања археолошког локалитета 1аЦарске палате Сирмијума (архитектонско-грађевински радови и […]

Археолошка истраживања

Преглед значајнијих археолошких ископавања изведених на територији под надлежношћу Завода (од 2006. до средине 2015. године): 2006. година Истраживања у оквиру Пројекта наткривања Царске палате Сирмијума (2006-2007); 2010. година Заштитна археолошка истраживања и надзор приликом изградње кружне раскрснице код Царске палате у Сремској Митровици; Заштитна археолошка истраживања у Улици Јупитеровоа 81 и 83 у Сремској […]

Пут римских царева и дунавски пут вина

У оквиру пројекта Пут римских царева и дунавски пут вина, Сирмијум је одабран да буде један од пет локалитета у Србији који ће представљати римско наслеђе дуж целе руте, а Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица је један од партнера на пројекту. Пројекат је организован у сарадњи са партнерима и државним институцијама из Румуније, […]

Тек кул тур

Пројекат „Тек кул тур“ (TECHCOOLTOUR) – технологија и туризам, бави се промоцијом римских и византијских археолошких налазишта кроз употребу компјутерских технологија и истраживање потенцијала нових медија у промоцији културне баштине. Један од циљева пројекта је повезивање и дефинисање нити која је некада, као и данас, повезивала места и регије у оквиру два велика царства – […]

ARCHEST

Пројекат ARCHEST Едукација посетилаца археолошких локалитета дуж римског пута Аквилеја-Емона-Сирмијум-Виминацијум (Developing archaeological audiences along the Roman route Aquileia-Emona-Sirmium-Viminacium) представља наставак пројекта T-PAS кофинансираног од стране програма CULTURE 2007-2013 и окупља институције из Италије, Словеније, Хрватске и Србије. Поред Фондације Аквилеја (Fondazione Aquileia) која је водећи партнер, у пројекат су укључени Музеј и галерије места Љубљанe […]

СИРМИЈУМ ГРАД ЦАРЕВА И ЦАРСКИ ГРАД

Пројекат ″Сирмијум – град царева и царски град″ Пројекат ″Сирмијум – град царева и царски град″ реализован је у оквиру ″Еуростарт″ програма чији су партнери Фондација Аквилеја (Fondazione Aquileia), Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање и Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица у току 2013. и 2014. године. Пројекту је претходило потписивање Меморандума […]

РЕСТАУРАЦИЈА УНУТРАШЊЕ ДЕКОРАЦИЈЕ ПРОСТОРИЈЕ ЦАРСКЕ ПАЛАТЕ СИРМИЈУМА

Пројекат рестаурације унутрашње декорације просторије 16 Царске палате Сирмијума у Сремској Митровици има за циљ да се одређеним конзерваторским поступцима врате некадашњи елементи декорације једне од најбоље очуваних просторија на локалитету, како би се најприближније дочарао њен луксузни оригинални изглед. Са радовима је започето 2012. године рестаурацијом фонтане, да би се наставили од 2013. до […]

МОЗАИЦИ ЦАРСКЕ ПАЛАТЕ

Велике промене у Римском царству крајем трећег и у првој половини четвртог века оставиле су јак утицај на архитектуру и уметност античког Симијума, који управо тада доживљава највећи процват у својој шест векова дугој историји. Неки од најрепрезентативнијих и најбоље очуваних касноантичких подних мозаика пронађени су током вишегодишњих археолошких истраживања царске палате. Приликом досадашњих ископавања […]