Поље Легет, Сремска Митровица/Шашинци

Сарајевски атентат дао је, дуго прижељкивани, повод европским земљама с почетка XX века да уласком у Први светски рат одреде доминантну силу на старом континенту. Након почетних , доста неочекиваних победа српске војске у рату , на захтев С авезника прелази се у контраофанзиву. У оквиру ових акција , током битке на Д рини , јединице I и II армије прелазе у С рем. Тимочка дивизија је имала задатак да код поља Чеврнтије , са мачванске стран е, форсира реку С аву . Више од 6000 српских војника 6. септембра 1914. године прелази на поље Легет на сремској страни реке. Због техничких недостатака и лоше опремљености мостобран, а потом и мост нису квалитетно постављени. Током једнодневне битке погинуло је преко 1000 српских војника и око 800 аустро-угарских. Више хиљада српских војника је заробљено, а велик број се удавио у реци Сави.

Погинули војници су покопани у пет великих гробница и неколико мањих. На место страдања прво је постављен дрвени крст на каменом постољу са натписима на српском и немачком језику. Иницијативом Соколског друштва из Сремске Митровице прикупљена су средства и подигнут је споменик 23. IX 1923. године. На споменик су, поред података о бици постављени и стихови Др Илије Бајића, једног од угледнијих Митровчана тог доба. Изглед данашњег споменика је доста измењен у односу на првобитни, а до тога је дошло током реконструкције након Другог светског рата.

Данашњи изглед споменик је добио 201 4. г одине када су по условима З авод а извршени конзерваторско рестаураторск и радов и као и комплетно уређење спомен простора.