КОНТАКТ

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица

Адреса:
Светог Димитрија 10
22000, Сремска Митровица
Република Србија

Телефони:
Централа +381 22 621-568
                  +381 22 612-708
                  +381 22 613-794 

Мејл
sm.zzsksm@zavodsm.rs

Захтеви за обједињену процедуру: 
zavodzastita.sm@gmail.com

Царска палата Сирмијума

Адреса: 
Пиварска 2
22000 Сремска Митровица
Република Србија

Телефон:
+381 22  618-817 

Мејл: 
dusica.palatasirmium@gmail.com

ПОЈЕДИНАЧНИ КОНТАКТИ

Директор: Љубиша Шулаја, ljsulaja@gmail.com
Секретар: Љиљана Богић, ljiljana.bogic@zavodsm.rs

Одељење за истраживање, валоризацију и документацију:

Татјана Јесретић, tatjana.jesretic@zavodsm.rs
Душанка Станковић, forstankovic10@gmail.com
Биљана Лучић, biljana.lucic@zavodsm.rs
Ма Горана Лемајић, gorana.lemajic@zavodsm.rs
Зорица Гашпар, zavodzastita.sm@gmail.com
Ma Јелена Шупут, jelena.suput@zavodsm.rs

Одељење за архитектонско-конзерваторске послове:

Адријана Шкорић, adrijana.skoric@zavodsm.rs
Станислав Савић, stanislav.savic@zavodsm.rs
Ма Иван Филиповић, filipovicmivan@gmail.com
Јадранка Вулетић, jadranka.vuletic@zavodsm.rs

Одељење за правне, финансијске послове и опште послове:

Јелена Ракић, racunovodstvo@zavodsm.rs

Визиторски центар археолошког локалитета “Царска палата“:
Душица Остојић, dusica.palatasirmium@gmail.com