ПРЕУЗИМАЊЕ ЗАХТЕВА

Преузмите ПДФ

Уз сваки захтев потребно је попунити, подаци за идентификацију физичких лица или подаци за идентификацију правних лица

Сагласност за обраду података о личности физичка лица. Преузми
Сагласност за обраду података о личности правна лица. Преузми

ЗАХТЕВИ:

Захтев за издавање потврде о статусу објекта
Захтев за издавање услова и мера техничке заштите
Захтев за издавање сагласности на пројекат и документацију
Захтев за коришћење документације
Захтев за издавање стручног мишљења за изношење предмета у иностранство
Захтев за издавање услова и сагласности за постављање урбане опреме
Захтев за издавање услова и сагласности за постављање мањих монтажних обејката
Обавештење о намери продаје културног добра-коришћење права прече куповине
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја Завод
Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацијама од јавног значаја