Спомен гробље, Сремска Митровица

Притиснути активностима Народноослободилачког покрета немачки окупатори су средином 1942. године отпочели офанзивне акције против партизанских јединица које су непосредно угрожавале најважније железничке и друмске комуникације. Део тих активности спроведен је и у Срему под називом операција “Фрушка гора“. Власти НДХ искористиле су ово да се обрачунају са српским становништвом Срема. Уз војне, спроведене су и полицијске активности за које је био задужен Виктор Томић. После формалних суђења пред преким судом, без икакве могућности одбране усташе су на више места у Срему стрељале цивиле. Највеће стратиште било је у Сремској Митровици, на старом православном гробљу. Овде је од 30. августа до 8. септембра 1942. године убијено неколико хиљада људи, међу њима и један од наших најпознатијих сликара Сава Шумановић.

Место овог масовног злочина је испрва било обележено каменим крстом а 1960. године је отворен спомен простор уређен по пројекту чувеног архитекте Богдана Богдановића, који је вероватно најпознатији по обележју „Камени цвет“ у Jасеновцу. То није било коначно решење и Спомен горобље је у неколико етапа дорађивано, почетком осамдесетих су додати спомен паркови република, приступни лавиринт и нова кућа спомен музеја. Парк је током протеклих деценија потпуно запуштен а делови бронзане урне и пламенови на хумкама су украдени и изломљени. Наша установа је 2012. године извршила опсежну реконструкцију и рестаурацију Спомен гробља а постављена је и савремена расвета као и надзорне камере.