Захтеви за издавање Стручног мишљења о изношењу предмета у иностранство подносе се у просторијама Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица (захтев преузети овде).

Подносилац доноси предмет на експертизу у Завод и попуњава горе наведени захтев. Након обраде захтева и уплате трошкова, Завод издаје Стручно мишљење о изношењу предмета у иностранство.

Стручно мишљење Завода се доставља Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама који ће на основу тога издати Решење којим се дозвољава изношење предмета у иностранство (више информација на: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/dozvola-za-iznosenje-predmeta-u-inostranstvo/ ).

Ценовник експертизе овде.

Примери уплатница овде.

Додатне информације можете добити на телефон +381 22 621-568 или на мејл sm.zzsksm@zavodsm.rs