Родна кућа народног хероја Стевана Петровића – Брила, Стејановци

 Кућа у којој је 17. новембра 1921. године рођен народни херој Стеван Петровић Бриле, припадник Фрушкогорског партизанског одреда и политички комесар прве диверзантске десетине формиране на овим просторима. Учествовао је у многим партизанским акцијама у сремским градовима и селима. Неке од најзначајнијих су напад на румску железничку станицу и напад на гарнизон у Врднику када су диверзанти успели да на дуже време онеспособе електричну централу. Погинуо је 09. августа 1943. године приликом покушаја минирања пруге код Раковца. За народног хероја је проглашен 1951. године.