PUSTARE U SREMU

Ime autora: Božidar PaukovićMesto i godina izdanja: Ruma, 1997Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Zavičajni muzej Ruma, Muzej Srema, Poljoprivredna stanica Ruma, Srpska Pravoslavna parohija pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg u RumiBroj strana: 60Pismo: ćirilicaPovez: mekiCOBISS.SR-ID 124915463(Sadržaj)

ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SREMSKA MITROVICA / SPOMENICA 1961-1996

Glavni urednik: Milenko BobićImena autora: Mirjana Lesek, Petar Milošević, Dušan Vuletić, Dragan Popović, Anica Udicki, Mirjana Žigmundovac, Đenana Zlatkić, Adrijana Orelj, Božidar Stanojlović, Mira Orlić-Pešić, Milenko BobićMesto i godina izdanja: Sremska Mitrovica, 1996Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska MitrovicaBroj strana: 172Pismo: ćirilicaPovez: mekiCOBISS.SR-ID 112939783( Sadržaj)

Projekti i konzervatorski radovi

Pregled najznačajnijih realizovanih projekata i konzervatorsko – restauratorskih radova (od 2004. do sredine 2015. godine):2004. godina Početak konzervatorsko-restauratorskih radova na objektu „Šlos“ u Golubincima.Projekat natkrivanja arheološkog lokaliteta 1a Carska palata Sirmijuma;2005. godinaProjekat obnove dela južnog krila konaka manastira Kuveždin.Početak realizacije Projekta natkrivanja arheološkog lokaliteta 1aCarske palate Sirmijuma (arhitektonsko-građevinski radovi i uređenje enterijera završeni su decembra 2009. […]

Arheološka istraživanja

Pregled značajnijih arheoloških iskopavanja izvedenih na teritoriji pod nadležnošću Zavoda (od 2006. do sredine 2015. godine):2006. godinaIstraživanja u okviru Projekta natkrivanja Carske palate Sirmijuma (2006-2007);2010. godinaZaštitna arheološka istraživanja i nadzor prilikom izgradnje kružne raskrsnice kod Carske palate u Sremskoj Mitrovici;Zaštitna arheološka istraživanja u Ulici Jupiterovoa 81 i 83 u Sremskoj Mitrovici (2010-2011);2012. godinaZaštitna arheološka istraživanja […]