Tek kul tur

Projekat „Tek kul tur“ (TECHCOOLTOUR) – tehnologija i turizam, bavi se promocijom rimskih i vizantijskih arheoloških nalazišta kroz upotrebu kompjuterskih tehnologija i istraživanje potencijala novih medija u promociji kulturne baštine. Jedan od ciljeva projekta je povezivanje i definisanje niti koja je nekada, kao i danas, povezivala mesta i regije u okviru dva velika carstva – […]

ARCHEST

Projekat ARCHEST Edukacija posetilaca arheoloških lokaliteta duž rimskog puta Akvileja-Emona-Sirmijum-Viminacijum (Developing archaeological audiences along the Roman route Aquileia-Emona-Sirmium-Viminacium) predstavlja nastavak projekta T-PAS kofinansiranog od strane programa CULTURE 2007-2013 i okuplja institucije iz Italije, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Pored Fondacije Akvileja (Fondazione Aquileia) koja je vodeći partner, u projekat su uključeni Muzej i galerije mesta Ljubljane […]

SIRMIJUM GRAD CAREVA I CARSKI GRAD

Projekat ″Sirmijum – grad careva i carski grad″Projekat ″Sirmijum – grad careva i carski grad″ realizovan je u okviru ″Eurostart″ programa čiji su partneri Fondacija Akvileja (Fondazione Aquileia), Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje i Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica u toku 2013. i 2014. godine. Projektu je prethodilo potpisivanje Memoranduma o […]

RESTAURACIJA UNUTRAŠNJE DEKORACIJE PROSTORIJE CARSKE PALATE SIRMIJUMA

Projekat restauracije unutrašnje dekoracije prostorije 16 Carske palate Sirmijuma u Sremskoj Mitrovici ima za cilj da se određenim konzervatorskim postupcima vrate nekadašnji elementi dekoracije jedne od najbolje očuvanih prostorija na lokalitetu, kako bi se najpribližnije dočarao njen luksuzni originalni izgled. Sa radovima je započeto 2012. godine restauracijom fontane, da bi se nastavili od 2013. do […]

MOZAICI CARSKE PALATE

Velike promene u Rimskom carstvu krajem trećeg i u prvoj polovini četvrtog veka ostavile su jak uticaj na arhitekturu i umetnost antičkog Simijuma, koji upravo tada doživljava najveći procvat u svojoj šest vekova dugoj istoriji. Neki od najreprezentativnijih i najbolje očuvanih kasnoantičkih podnih mozaika pronađeni su tokom višegodišnjih arheoloških istraživanja carske palate. Prilikom dosadašnjih iskopavanja […]

ARHELOŠKO NASLEĐE SRBIJE

Izložba fotografija Arheološko nasleđe Srbije organizovana je u okviru Redovne skupšine Društva konzervatora Srbije u Sremskoj Mitrovici u Vizitorskom centru carske palate od 11. do 20. juna od strane Sekcije fotografa Društva. Na izložbi je, kroz fotografije neposrednih saradnika arheologa u radu, prikazana raznovrsnost i bogatstvo arheoloških nalazišta na prostoru Srbije.