Публикације

 
Једна од основних делатности Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица је
презентација и популаризација културно–историјског наслеђа Срема, кроз публиковање
монографија, зборника радова и каталога као и организовање конференција и изложби. У
оквиру издавачке делатности Завода до данас је објављен велики број наслова.
 
 
За информације о куповини књига позвати:
022 / 621-568
022 / 618-817
СИРМИЈУМСКА АВАНТУРА

Име аутора: Јелена Недић, Горана ЛемајићМесто и година издања: Сремска Митровица, 2017Издавач: Завод за заштиту [...]

СИРМИЈУМ КРОЗ СЛИКЕ И РЕЧИ

Име аутора: Горана Лемајић, Јелена НедићМесто и година издања: Сремска Митровица, 2016Издавач: Завод за заштиту [...]