УСЛУГЕ

2020 ГОДИНА

1.2.3-20 Израда пројектне документације за наткривање археолошког локалитета „Зидине“ у Мачванској Митровици; рок за подношење понуда 10.07.2020. до 11:00 часова

1.2.2-20 Услуге по пројектима заштитних археолошких истраживања; рок за подношење понуда 13.04.2020. до 9:30 часовa

1.2.1-20 Услуге заштите имовине – Спомен гробље у Сремској Митровици; рок за подношење понуда: 02.03.2020. до 09:00 часова

2019 Година

1.2.1-19 Услуге заштите имовине – Спомен гробље у Сремској Митровици; рок за подношење понуда: 08.03.2019. до 10:00 часова

1.2.2-19 Ангажовање физичке и стручне радне снаге за реализацију пројеката у области археологије; рок за подношење понуда: 18.04.2019. до 9:30 часова

2018 година

1.2.1-2018 Услуге физичко техничког обезбеђења Спомен гробља у Сремској Митровици ; рок за подношење понуда 01.02.2018. године, до 12:00 часова

2017 Година

ЈНМВ 1.2.14-2017 Услуге физичко-техничког обезбеђења Спомен гробља у Сремској Митровици ; рок за подношење понуда: 14. 09. 2017. године, до 12:00 часова

ЈНМВ 1.2.9-2017 Штампање плаката за изложбу о Спомен гробљу ; рок за подношење понуда: 25. 08. 2017. године, до 10:00 часова

 

ЈНМВ 1.2.12-2017 Услуге менаџера за финансирање и администрацију у оквиру пројекта ARCHEST ; рок за подношење понуда: 25. 08. 2017. године, до 9:00 часова

 

ЈНМВ 1.2.9-2017 Штампање плаката за изложбу о Спомен гробљу ; рок за подношење понуда: 10. 08. 2017. године, до 10:00 часова

ЈНМВ 1.2.10-2017 Штампање “Слагалице за децу“; рок за подношење понуда: 18. 04. 2017. године, до 10:00 часова

ЈНМВ 1.2.13-2017 Рачуноводствене услуге за редовно функционисање Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица; рок за подношење понуда: 02. 03. 2017. године, до 12:00 часова

ЈНМВ 1.2.1-2017 Услуге физичко-техничког обезбеђења Спомен гробља у Сремској Митровици; рок за подношење понуда: 08. 03. 2017. године, до 10:00 часова

2016 Godina