ТУРСКО КУПАТИЛО, СТАРИ СЛАНКАМЕН

У сутеренском делу објекта на адреси Доситеја Обрадовића број 3, у центру Старог Сланкамена уз католичку цркву, налазе се остаци турског купатила или хамама. Остаци хамама састоје се од три просторије које су некада биле засведене полуобличастим сводом. Зидови су зидани опеком, омалтерисани, а унутрашњост зидова је орнаментисана оријенталним мотивима. У две просторије је откривен хипокауст. У изградњи су присутни фрагменти римског материјала (опека, камен). Хамам у Старом Сланкамену је значајан као један од ретко очуваних објеката из периода турске доминације на овом простору. Данас су његови остаци уклопљени у изложбени простор винарије Акуминкум породице Спасић.

Остаци турског купатила су стављени под заштиту Решењем Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица број 116 од 19.12.1973. године.