Stara srpska crkva Svetog Stefana u Sremskoj Mitrovici

Crkva Svetog Stefana podignuta je verovatno početkom XVII veka kao skromna bogomolja pravoslavnog stanovništva i predstavlja retko očuvan primer građevina od trajnijeg materijala, nastale na teritoriji Srema u periodu turske vladavine. Nakon odlaska Turaka, dodata joj je apsida i zvonik, a današnji izgled i dimenzije je dobila početkom osme decenije XVIII veka. Bogato izrezbareni ikonostas je nastao u drugoj polovini XVIII veka i po svojim stilskim osobenostima i bogatstvom floralnih i zoomorfnih motiva vezuje se za drvorezbarske radionice i majstore sa juga, odnosno Svete Gore. Ovaj ikonostas, zajedno sa ikonama koje je oslikao poznati srpski barokni slikar Teodor Kračun, predstavlja izuzetno dragocen primerak višespratne oltarske pregrade.