Стара српска црква Светог Стефана у Сремској Митровици

Црква Светог Стефана подигнута је вероватно почетком XVII века као скромна богомоља православног становништва и представља ретко очуван пример грађевина од трајнијег материјала, настале на територији Срема у периоду турске владавине. Након одласка Турака, додата јој је апсида и звоник, а данашњи изглед и димензије је добила почетком осме деценије XVIII века. Богато изрезбарени иконостас је настао у другој половини XVIII века и по својим стилским особеностима и богатством флоралних и зооморфних мотива везује се за дрворезбарске радионице и мајсторе са југа, односно Свете Горе. Овај иконостас, заједно са иконама које је осликао познати српски барокни сликар Теодор Крачун, представља изузетно драгоцен примерак вишеспратне олтарске преграде.