Српска православна црква Светог Николе у Сибачу

Црква је подигнута у другој половини XVIII века као скромна једнобродна грађевина са полукружном апсидом на истоку и накнадно призиданим барокним звоником на западу. Иконостас, настао у првој половини XVIII века, допремљен је у Сибач из Доње цркве у Сремским Карловцима и прилагођен затеченом олтарском простору. Анализом иконописа утврђено је да је престоне иконе, царске двери, проширени Деизис и пророке сликао Георгије Стојановић у првој половини XVIII века. Стојановић је формиран на традиционалним поствизантијским сликарским постулатима и тек делимично је прихватао извесне барокне утицаје. Динамичне композиције у соклу је вероватно сликао Георгије Мишковић у другој половини XVIII века. Зидне слике у олтару, наосу и на сводовима извео је Константин Пантелић 1851. године.