SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG NIKOLE, STARI SLANKAMEN

Crkva Sv. Nikole ubraja se među najstarije crkve sagrađene u stilu srednjovekovnih tradicija i kao uzor joj je verovatno poslužila crkva manastira Ravanice, zadužbina kneza Lazara.
Crkvu je prema predanju podigao despot Vuk Grgurević, u narodu poznat kao Zmaj Ognjeni Vuk, verovatno 1468. godine. Prvi put se pominje 1501. godine u zapisu četvorojevanđelja Pivskog manastira. Tokom vremena, crkva je pretrpela veće izmene. Svoj sadašnji izgled dobila je u XVIII veku, posle mnogobrojnih obnova. To je jednobrodna izdužena građevina sa osnovom u obliku trikonhosa. Visoki barokni zvonik je 1795. godine dobio novu limenu kapu. Sačuvani ostaci arhitektonske plastike ukazuju na tradiciju moravske škole. Profilisani potkrovni venac i naglašena vertikalna podela fasada potiču iz vremena barokizacije crkve. Ostaci fresaka, koji su još bili vidljivi krajem XVIII veka, u potpunosti su nestali kada je kupola, sklona padu, uklonjena 1903. godine. Od ikonostasa iz prve polovine XVIII veka sačuvane su četiri prestone ikone koje se vezuju za početnu fazu rada Vasilija Ostojića. Autor ikonostasa iz 1764. godine je nepoznat, ali se na osnovu poređenja sa drugim radovima, figure apostola u trećem i četvrtom delu mogu pripisati Stefanu Teneckom.