Srpska pravoslavna crkva Svetog Luke u Kupinovu

Pretpostavlja se da je crkva podignuta između 1453. i 1456. godine kao zadužbina despota Đurđa Brankovića. Prvi pisani pomen o crkvi potiče iz 1486. godine, kada je despotica Angelina sa sinovima Đorđem i Jovanom prenela tu mošti svog muža, despota Stefana Brankovića.

Godine 1521. Turci su razorili utvrđene gradove u Sremu, među kojima je bio i grada Kupinik. Verovatno je tada razorena i opustošena crkva, pošto se od kraja XVI i tokom XVII veka ne pominje. Prvih decenija XVIII veka crkvu je obnovio kapetan kir Mihajlo Vasić sa žiteljima Kupinova. U drugoj polovini XVIII veka, ova mala, skromna građevina, izdužene pravougaone osnove sa polukružnom oltarskom apsidom, dobila je raskošni ikonostas sa rezbarijom izvedenom u rokajnom stilu, koja se pripisuje osiječkom rezbaru Jakobu Gerstneru. Ikonostas je rad poznatog umetnika Jakova Orfelina, slikan u barokno-rokajnom duhu sa izvanrednom portretskom obradom likova i najfinijim kolorističkim rešenjima.