Српска православна црква Светог Луке у Купинову

Претпоставља се да је црква подигнута између 1453. и 1456. године као задужбина деспота Ђурђа Бранковића. Први писани помен о цркви потиче из 1486. године, када је деспотица Ангелина са синовима Ђорђем и Јованом пренела ту мошти свог мужа, деспота Стефана Бранковића.

Године 1521. Турци су разорили утврђене градове у Срему, међу којима је био и града Купиник. Вероватно је тада разорена и опустошена црква, пошто се од краја XVI и током XVII века не помиње. Првих деценија XVIII века цркву је обновио капетан кир Михајло Васић са житељима Купинова. У другој половини XVIII века, ова мала, скромна грађевина, издужене правоугаоне основе са полукружном олтарском апсидом, добила је раскошни иконостас са резбаријом изведеном у рокајном стилу, која се приписује осијечком резбару Јакобу Герстнеру. Иконостас је рад познатог уметника Јакова Орфелина, сликан у барокно-рокајном духу са изванредном портретском обрадом ликова и најфинијим колористичким решењима.