Српска православна црква Светог арханђела Гаврила у Моловину

Црква је подигнута 1801. године на месту старије грађевине од плетера. Конципирана је у барокно-класицистичком духу, са издуженим наосом, полукружном олтарском апсидом и плитким певничким испустима. Звоник је накнадно призидан. Сликана декорација олтарске преграде, израђена првобитно за цркву у бачком селу Товаришеву 1772. године, рад је Јована и Георгија Четиревића Грабована. Резбарија иконостаса се по својој концепцији, декоративном репертоару и стилу везује за мајсторе са југа, односно из Македоније или Свете Горе. Одликује је богатство флоралних зооморфних и фигуралних мотива, концентрисаних углавном у средњем делу иконостаса. Временски близак и стилски сродан му је иконостас Старе српске цркве у Сремској Митровици.