Солнок, Добринци

Археолошко налазиште се налази североисточно од села Добринци на потесу Шевин брег, на месту званом Солнок или Град. Простире се на површини од 30 хектара. На локалитету се налазе остаци римског војног утврђења Ca¬put Bas¬si¬a¬nen¬se, цивилно насеље и некропола.

Прва сондажна истраживања изведена су 1882. године када је откривен део римске некрополе северно од утврђења. Приликом рекогносцирања 1966. и 1983-86. године откривени су бројни покретни налази, а на површини земље и данас се налази већа количина грађевинског шута од опека, камена, кречног малтера, архитектонске пластике, мермерне оплате, мозаичких коцкица, опеке са жигом легије II Adi¬u¬trix, као и остали бројни покретни археолошки материјал. Истраживања која су изведена 1992. године потврдила су да се ради о утврђењу на површини од 18 хектара, са 25 истурених квадратних кула које су постављене на 40-45 м растојања. Утврђење је подигнуто у II, а обновљено у III веку. У њему је било седиште легије II Adi¬u¬trix. Друга фаза трајања утврђења, насеља и некрополе је у IV веку. Археолошко налазиште је јединствен војни логор на територији Војводине и римске провинције Pan¬no¬nia In¬fe¬ri¬or. Римско утврђење је због своје очуваности, величине и могућности истраживања и презентације од посебног значаја за проучавање прошлости, начина становања, сахрањивања и војне одбране у периоду Римског царства.

Налазиште је стављено под заштиту одлуком Владе РС број 633-2756/2012 од 10. 05.2012. године („Службени лист РС“ бр. 50 од 18.05.2012. године). Сл. 1, Основа утврђења по мапи Ант. Донерега из 1806. године, са резултатима ископавања 1992. године (по M. Petroviću, Remains of Roman Architectural Ruins near Dobrinci, Fig. 1, The Age of Tetrarchs (ed. D. Srejović), Beograd 1995 се налази североисточно од села Добринци на потесу Шевин брег, на месту званом Солнок или Град. Простире се на површини од 30 хектара. На локалитету се налазе остаци римског војног утврђења Ca¬put Bas¬si¬a¬nen¬se, цивилно насеље и некропола. Прва сондажна истраживања изведена су 1882. године када је откривен део римске некрополе северно од утврђења. Приликом рекогносцирања 1966. и 1983-86. године откривени су бројни покретни налази, а на површини земље и данас се налази већа количина грађевинског шута од опека, камена, кречног малтера, архитектонске пластике, мермерне оплате, мозаичких коцкица, опеке са жигом легије II Adi¬u¬trix, као и остали бројни покретни археолошки материјал. Истраживања која су изведена 1992. године потврдила су да се ради о утврђењу на површини од 18 хектара, са 25 истурених квадратних кула које су постављене на 40-45 м растојања. Утврђење је подигнуто у II, а обновљено у III веку. У њему је било седиште легије II Adi¬u¬trix. Друга фаза трајања утврђења, насеља и некрополе је у IV веку.

Археолошко налазиште је јединствен војни логор на територији Војводине и римске провинције Pan¬no¬nia In¬fe¬ri¬or. Римско утврђење је због своје очуваности, величине и могућности истраживања и презентације од посебног значаја за проучавање прошлости, начина становања, сахрањивања и војне одбране у периоду Римског царства. Налазиште је стављено под заштиту одлуком Владе РС број 633-2756/2012 од 10. 05.2012. године („Службени лист РС“ бр. 50 од 18.05.2012. године). Сл. 1, Основа утврђења по мапи Ант. Донерега из 1806. године, са резултатима ископавања 1992. године (по M. Petroviću, Remains of Roman Architectural Ruins near Dobrinci, Fig. 1, The Age of Tetrarchs (ed. D. Srejović), Beograd 1995