Put rimskih careva i dunavski put vina

U okviru projekta Put rimskih careva i dunavski put vina, Sirmijum je odabran da bude jedan od pet lokaliteta u Srbiji koji će predstavljati rimsko nasleđe duž cele rute, a Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica je jedan od partnera na projektu. Projekat je organizovan u saradnji sa partnerima i državnim institucijama iz Rumunije, Bugarske, Hrvatske i Srbije. Svaka država je odabrala po pet rimskih lokaliteta i pet vinskih regiona od kojih je sačinjena ruta koja je 2015. godine sertifikovana u Savetu Evrope. Ruta promoviše rimsko i vinsko nasleđe regiona, a osnovni cilj je da se kroz zajedničke marketinške i logističke aktivnosti poveća broj posetilaca na lokalitetima.