Projekti i konzervatorski radovi

Pregled najznačajnijih realizovanih projekata i konzervatorsko – restauratorskih radova (od 2004. do sredine 2015. godine):

2004. godina

 •  Početak konzervatorsko-restauratorskih radova na objektu „Šlos“ u Golubincima.
 • Projekat natkrivanja arheološkog lokaliteta 1a Carska palata Sirmijuma;

2005. godina

 • Projekat obnove dela južnog krila konaka manastira Kuveždin.
 • Početak realizacije Projekta natkrivanja arheološkog lokaliteta 1aCarske palate Sirmijuma (arhitektonsko-građevinski radovi i uređenje enterijera završeni su decembra 2009. godine);

2007. godina

 •  Projekat sanacije Rimokatoličke crkve Svete Marije u Moroviću;
 • Konzervatorsko-restauratorski radovi na obnovi Srpske pravoslavne crkve Svetog Đorđa u Jarku;

2008. godina

 •  Konzervatorsko-restauratorski radovi na obnovi Spomenika u čast bitke kod Starog Slankamena;
 • Konzervatorsko-restauratorski radovi na obnovi fasade južnog krila konaka manastira Novo Hopovo.

2009. godina

 •  Konzervatorsko-restauratorski radovi na obnovi konaka i uređenju porte manastira Đipša;

2010. godina

 • Konzervatorsko-restauratorski-radovi na mozaicima Carske palate Sirmijuma (započeti 2010. godine, radovi su još u toku);
 • Konzervatorsko-restauratorski radovi na obnovi crkve Svete Petke manastira Petkovica (2010-2012);

2011. godina

 •  Konzervatorsko-restauratorski radovi na obnovi ikonostasa, zidnog slikarstva i slikane zidne dekoracije crkve manastira Kuveždina (započeti 2011);
 • Konzervatorsko-restauratorski radovi na obnovi Srpske pravoslavne crkve Silaska Sv. Duha u Šašincima (2011-2012);

2012. godina

 • Rekonstrukcija poda Stare srpske crkve Svetog Stefana u Sremskoj Mitrovici;
 • Uređenje Spomen groblja u Sremskoj Mitrovici, arhitektonsko-građevinski radovi;
 • Konzervacija i restauracija vajarskih metalnih elemenata na Spomen groblju u Sremskoj Mitrovici;
 • Konzervatorsko-restauratorski radovi na fasadama crkve Svete Petke manastira Petkovica;
 • Sanacija krovnih terasa zgrade Muzeja na Spomen obeležju „Sremski front“;
 • Sanacija enterijera vojno-istorijske muzejske postavke na Spomen 6.obeležju „Sremski front“;
 • Restauracija fontane u prostoriji 16 na lokalitetu 1a Carska palata Sirmijuma u Sremskoj Mitrovici;
 • Nastavak radova na obnovi istočne i dela južne fasade objekta „Šlos“ u Golubincima.

2013. godina

 •  Izrada kamenog sokla na fasadi crkve Svete Petke manastira Petkovice;
 • Zastakljivanje makete antičkog grada Sirmijuma na Carskoj palati u Sremskoj Mitrovici;
 • Obnova spomenika iz NOB-a, izmeštanje spomenika vazduhoplovcima u Velikim;
 • Radincima i postavljanje nedostajuće ploče i pristupne staze spomenika u Laćarku;
 • Rekonstrukcija i obnova objekta „Šlos“u Golubincima;
 • Postavljanje opreme za zaštitu fasada od ptica, atmosferilija i čišćenje postojećih natpisa na objektu „Šlos“u Golubincima;
 • Prethodna ekspertiza materijala i radovi na preziđivanju zidova od fasadne cigle sa imenima poginulih u „Aleji časti“ na Spomen kompleksu „Sremski front“;
 • Završni radovi na fontani u prostoriji 16 na lokalitetu 1a carska palata Sirmijuma u Sremskoj Mitrovici sa retušom površine oko fontane;
 • Sanacija enetrijera atrijuma, konzervacija eksponata vojnog naoružanja i metalnih pločica sa imenima poginulih na Spomen obeležju Sremski front;
 • Sanacija krova i fasada na Srpskoj pravoslavnoj crkvi posvećenoj Vaznesenju Hristovom u Rumi;
 • Konzervatorsko – restauratorski radovi na mozaiku lokaliteta 72 Sirmijuma;

2014. godina

 •  Radovi na preziđivanju fasadnih zidova sa imenima poginulih u Aleji časti na Spomen kompleksu „Sremski front“;
 • Sanacija kapilarne vlage Srpske pravoslavne crkve Sv. Kuzmana i Damjana u Kuzminu;
 • Sanacija Spomenika na Legetu;
 • Konzervatorsko-restauratorski radovi na obnovi dela enterijera objekta Srpskog doma u Sremskoj Mitrovici;
 • Rekonstrukcija krova i uređenje entrijera zgrade Galerije „Lazar Vozarević“ u Sremskoj Mitrovici.