Polje Leget, Sremska Mitrovica/Šašinci

Sarajevski atentat dao je, dugo priželjkivani, povod evropskim zemljama s početka XX veka da ulaskom u Prvi svetski rat odrede dominantnu silu na starom kontinentu. Nakon početnih , dosta neočekivanihpobeda srpske vojske u ratu , na zahtev S aveznika prelazi se u kontraofanzivu. U okviru ovih akcija , tokom bitke na D rini , jedinice I i II armije prelaze u S rem. Timočka divizija je imala zadatak da kod polja Čevrntije , sa mačvanske stran e, forsira reku S avu . Više od 6000 srpskih vojnika 6. septembra 1914. godine prelazi na polje Leget na sremskoj strani reke. Zbog tehničkih nedostataka i loše opremljenosti mostobran, a potom i most nisu kvalitetno postavljeni. Tokom jednodnevne bitke poginulo je preko 1000 srpskih vojnika i oko 800 austro-ugarskih. Više hiljada srpskih vojnika je zarobljeno, a velik broj se udavio u reci Savi.

Poginuli vojnici su pokopani u pet velikih grobnica i nekoliko manjih. Na mesto stradanja prvo je postavljen drveni krst na kamenom postolju sa natpisima na srpskom i nemačkom jeziku. Inicijativom Sokolskog društva iz Sremske Mitrovice prikupljena su sredstva i podignut je spomenik 23. IX 1923. godine. Na spomenik su, pored podataka o bici postavljeni i stihovi Dr Ilije Bajića, jednog od uglednijih Mitrovčana tog doba. Izgled današnjeg spomenika je dosta izmenjen u odnosu na prvobitni, a do toga je došlo tokom rekonstrukcije nakon Drugog svetskog rata.

Današnji izgled spomenik je dobio 2014.godine kada su po uslovima Zavoda izvršeni konzervatorskorestauratorski radovikao i kompletno uređenje spomen prostora.