MANASTIR SVETOG GRGURA, GRGUREVCI

Podzemna građevina manastira Svetog Grgura nalazi se u centru Grgurevaca, u Ulici Maršala Tita broj 45. Građevina je prvi put otkrivena 1949. godine, na mestu kuće koja je stradala za vreme Drugog svetskog rata. Verovatno je korišćena kao podrumska prostorija u okviru objekata iz novijih epoha. Prva arheološka istraživanja na lokalitetu vršena su tokom 1978. i 1980. godine. Istraživanjima je utvrđeno da se radi o usamljenom i izolovanom objektu. Podzemna prostorija je sagrađena od kamenih tesanika i pokrivena poluobličastim svodom. Zidovi su obloženi obrađenim kamenom, a severni i južni zid raščlanjeni lučno profilisanim nišama. U zapadnom zidu, u neposrednoj blizini dovratnika, plitko je urezan natpis za koji se pretpostavlja da je vizantijski. Otkriveni ostaci predstavljaju samo deo objekta reprezantativno javnog karaktera, možda kriptu ili podrum . Manastir Svetog Grgura nastao je pre 1247. godine kada se pominje u istorijskim izvorima (Claustrum sancti Gregorii). Prvi manastir je verovatno osnovan kao vizantijski, a od sredine XIII veka postaje mađarski koji je trajao do druge polovine XVII veka.

Rešenjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica br. 117/73 od 05.02.1974. godine arheološki lokalitet je stavljen pod zaštitu. Odlukom Izvršnog veća AP Vojvodine br. 633-7/91 od 12.12.1991. godine utvrđen je za nepokretno kulturno dobro od velikog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 28/91 od 30. 12. 1991. godine).