MANASTIR STARO HOPOVO

Manastir Staro Hopovo je prema predanju osnovao despot Đorđe Branković između 1496. i 1502. godine. Turski defteri ga pominju 1545-1548, 1566-1569, 1578. godine. U sačuvanom Opisu fruškogorskih manastira iz 1753. godine, vizitatori navode da je Staro Hopovo metoh manastira Novo Hopovo i da ima malu crkvu posvećenu Sv. Pantelejmonu. Prvobitna drvena crkva Svetog Nikole stradala je u zemljotresu 1751. godine.

Skladna i skromnih dimenzija, manastirska crkva Svetog Pantelejmona je jednobrodna građevina sa petostranom oltarskom apsidom, građena u kombinaciji opeke i kamena sa fasadama obrađenim rustično u tehnici lomljenog kamena.

Manastir je imao jedan od najlepših i stilski najčistijih ikonostasa sa bogatom i kitnjastom rezbarijom u pozlati. Najstarije ikone iz 1793. godine delo su slikara Jefrema Isajlovića-molera iriškog.

Manastir je u Drugom svetskom ratu oštećen i opljačkan, a veći deo ikonostasa u crkvi je uništen.

U toku su obimni radovi na obnovi manastirskog kompleksa.