MANASTIR PRIVINA GLAVA

Manastir je, prema predanju, osnovan u XII veku kao zadužbina nekog Prive (Pribe), po kome je i dobio ime. Turska dokumenta iz 1566/67. godine potvrđuju njegovo postojanje, ali je tokom 1688. godine u austroturskom ratu stradao i opusteo. Na prostoru nekadašnje kasnosrednjovekovne crkve podignut je sredinom XVIII veka manastirski kompleks koji čini Crkva Sv. arhanđela Gavrila i Mihaila i zidani dvospratni konaci sa južne i istočne strane. Hram ima osnovu u obliku trikonhosa sa kupolom na slobodnim stupcima. Priprata je odvojena i zasvedena poluobličastim svodom, a uz njenu zapadnu fasadu krajem XVIII veka dozidan je masivni zvonik.
Prilikom konzervatorskim radovima na ikonostasu manastirske crkve, na ikoni Sv. Trojice – Krunisanje Bogorodice, otkriven je potpis slikara Andreja Šaltista, čime su konačno rešene nedoumice u vezi sa autorom ikonopisa manstirske crkve. U hramu su se nalazili portreti viđenijih ličnosti iz crkvene istorije koje su radili Aksentije Marodić, Teodor Ivanović i drugi.