МАНАСТИР ПЕТКОВИЦА

Претпоставља се да је манастир основан у предтурском периоду, односно, пре 1526. године. Није тачно утврђено време подизања цркве посвећене Светој Петки, која је сачувала првобитне одлике, осим дрвеног звоника који је замењен зиданим у другој половини XVIII века. Живописање цркве је, на основу записа који се налазио на западном зиду наоса, завршено 1588. године, осим олтара који је раније живописан. Црква је једнокуполна, основе у облику комбинованог уписаног крста и триконхоса. Зидана је грубо обрађеним каменом и опеком и потом је малтерисана. Састоји се из припрате готово квадратне основе, наоса над којим куполу носе четири лука и олтарског простора. Конхе су споља четворостране, тамбур је споља осмостран а изнутра полукружан. На јужној фасади су три нише завршене сараценским луком. Црква је подигнута у сажетој варијанти моравског стила, како се претпоставља, по узору на Лазарицу. Иконостас цркве из 1735. године је готово потпуно уништен током Другог светског рата, осим великог крста који се чува у Старој српској цркви у Сремској Митровици.
Постојећи конаци представљају условну обнову конака који је постојао на јужној страни дворишта. Објекат је издужене основе, приземни са поткровљем и касније додатим анексима за вертикалне комуникације. Подигнут је крајем XX века.