MANASTIR KUVEŽDIN

Prema predanju manastir Kuveždin osnovan je ktitorstvom despota Stevana Štiljanovića i velikog župana Teodora. Minej iz 1569. godine i zapis iz 1593. godine u žitiju Jovana Zlatoustog, koji pominju hram Sv. Save i manastir Kuvježdin, svedoče da je manastir postojao u XVI veku.
Manastirska crkva Svetog Save i Svetog Simeona koju je zidao novosadski majstor Matijas Šmidinger, podignuta je tokom 1815. i 1816. godine na mestu starije crkve koja bila građena od kamena i pokrivena šindrom. Nova crkva građena je u barokno–klasicističkom stilu. Enterijer crkve dekorativno je obrađivan od 1849. godine do 1854. godine. Deset većih zidnih slika i ikonostas sa 48 ikona oslikao je Pavle Simić. Ova dela ubrajaju se u njegova najuspešnija ostvarenja.
Od uništenja u Drugom svetskom ratu sačuvano je dvadeset ikona.
Današnji obnovljeni deo južnog krila predstavlja rekonstruisane ostatke konaka iz početka XX veka. Rekonstrukcija je izvršena u periodu od 1997. do 1999. godine.
Na manastirskom groblju, jugoistočno od dvorišta i crkve nalazi se kapela Svetog Save. Ovaj sakralni objekat manjih dimenzija podignut je 1778/79. godine sa baroknim stilskim odlikama.
Obimni radovi na obnovi manastirskog kompleksa započeti su 90-ih godina prošlog veka i traju sve do danas.