MANASTIR BEŠENOVO, BEŠENOVAČKI PRNJAVOR

Ostaci manastira Bešenovo nalaze se na periferiji Bešenovačkog Prnjavora, u plodnoj dolini, na južnom obronku Fruške gore. Obuhvataju površinu od 420 m2 i uzdignuti su iznad nivoa okolnog terena za oko jedan metar. Posle rušenja tokom Drugog svetskog rata, nastavljena je njegova razgradnja korišćenjem građevinskog materijala za druge namene. Manastirski kompleks su sačinjavali crkva posvećena arhanđelima Mihailu i Gavrilu i zgrade konaka. O izgledu manastira danas nam svedoče samo retke arhivske fotografije, crteži i litografije koje nisu pružile dovoljno elemenata za rekonstrukciju originalnog izgleda kompleksa. Zaštitna arheološka istraživanja manastira Bešenovo izvedena su u toku 2012. i 2013. godine u okviru radova na izgradnji nove manastirske crkve. Arheološkim radovima je obuhvaćena kompletna unutrašnjost starije crkve, kao i spoljašnji deo oko nje na kome je bilo predviđeno postavljanje temelja budućeg objekta. Istraživanjima su ustanovljene građevinske faze u izgradnji crkve, dokumentovana je nekropola oko sakralnog objekta, a najznačajnije otkriće su grobovi spaljenih pokojnika unutar crkve koji se datuju od III do početka IV veka n. e i pripadaju autohtonom grobnom obliku tipa Mala Kopašnica – Sase. U antičkim grobovima je otkriven veliki broj celih i fragmentovanih keramičkih posuda, svetiljki, novčića, gvozdene i bronzane fibule, staklene posude…