МАНАСТИР БЕШЕНОВО, БЕШЕНОВАЧКИ ПРЊАВОР

Остаци манастира Бешеново налазе се на периферији Бешеновачког Прњавора, у плодној долини, на јужном обронку Фрушке горе. Обухватају површину од 420 м2 и уздигнути су изнад нивоа околног терена за око један метар. После рушења током Другог светског рата, настављена је његова разградња коришћењем грађевинског материјала за друге намене. Манастирски комплекс су сачињавали црква посвећена арханђелима Михаилу и Гаврилу и зграде конака. О изгледу манастира данас нам сведоче само ретке архивске фотографије, цртежи и литографије које нису пружиле довољно елемената за реконструкцију оригиналног изгледа комплекса. Заштитна археолошка истраживања манастира Бешеново изведена су у току 2012. и 2013. године у оквиру радова на изградњи нове манастирске цркве. Археолошким радовима је обухваћена комплетна унутрашњост старије цркве, као и спољашњи део око ње на коме је било предвиђено постављање темеља будућег објекта. Истраживањима су установљене грађевинске фазе у изградњи цркве, документована је некропола око сакралног објекта, а најзначајније откриће су гробови спаљених покојника унутар цркве који се датују од III до почетка IV века н. е и припадају аутохтоном гробном облику типа Мала Копашница – Сасе. У античким гробовима је откривен велики број целих и фрагментованих керамичких посуда, светиљки, новчића, гвоздене и бронзане фибуле, стаклене посуде…