Lokalitet Beletinci,Obrež

Lokalitet Beletinci udaljen je oko 4 km jugozapadno od sela Obreža i nalazi se sa obe strane seoskog puta Obrež – Vitojevci – Grabovci. Situiran je na grebenu dugom oko 5 km i širokom 200 m koji se proteže pored Obedske bare. Na njemu su vršena istraživanja manjeg obima 1961. godine kada su otkriveni ostaci naselja iz starčevačkog perioda, vinčansko-pločničke faze i rimskog doba.

Lokalitet je stavljen pod zaštitu Rešenjem Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture br. 445 od 23.11.1960. godine.