Локалитет Белетинци,Обреж

Локалитет Белетинци удаљен је око 4 км југозападно од села Обрежа и налази се са обе стране сеоског пута Обреж – Витојевци – Грабовци. Ситуиран је на гребену дугом око 5 км и широком 200 м који се протеже поред Обедске баре. На њему су вршена истраживања мањег обима 1961. године када су откривени остаци насеља из старчевачког периода, винчанско-плочничке фазе и римског доба.

Локалитет је стављен под заштиту Решењем Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр. 445 од 23.11.1960. године.