Кудош, Шашинци

Археолошко налазиште на потесу Кудош налази се на око 1.5 км северно од магистралног римског пута Сирмијум – Сингидунум. Остаци грађевинских објеката протежу се у пречнику од око 150 м на обрадивом земљишту. Систематска заштитна истраживања трајала су од 1979. до 1986. године под руководством Покрајинског завода за заштиту споменика културе. На локалитету су откривени насеље из флавијевског периода ( vicus ) и пољопривредно добро ( villa rustica ) из III- IV века. Вишеслојно насеље је ситуирано на узвишеној греди поред потока. У раноримском слоју констатоване су колибе полуземуничког типа са јамама у којима су откривени предмети импортовани из Италије, као и производи домородачких радионица. Комплекс виле чинила је базиликална грађевина са апсидом – хореум, економски објекти и кула стражара. Са локалитета потиче бројан археолошки матeријал.

Археолошко налазиште стављено је под заштиту Решењем Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр. 79/85 од 08.04.1986. године.