KERAMIKA STARIJEG GVOZDENOG DOBA U SREMU (FONTES ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVIAE IV)


Ime autora: Dragan Popović
Mesto i godina izdanja: Beograd, 1981
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Savez arheoloških društava Jugoslavije
Broj strana: 77 i XLIX strana sa tablama, šest sa kartama i šest presavijenih listova sa tablama
Pismo: latinica
Povez: meki
COBISS.SR-ID 40513799
(Sadržaj)