ARCHEST

Пројекат ARCHEST Едукација посетилаца археолошких локалитета дуж римског пута Аквилеја-Емона-Сирмијум-Виминацијум (Developing archaeological audiences along the Roman route Aquileia-Emona-Sirmium-Viminacium) представља наставак пројекта T-PAS кофинансираног од стране програма CULTURE 2007-2013 и окупља институције из Италије, Словеније, Хрватске и Србије. Поред Фондације Аквилеја (Fondazione Aquileia) која је водећи партнер, у пројекат су укључени Музеј и галерије места Љубљанe (Muzej in Galerije Mesta Ljubljane), Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица и Археолошки институт Београд.

Основни циљ пројекта је презентација четири изузетно важна археолошка налазишта из римског периода (Аквилеја, Емона, Сирмијум и Виминацијум) кроз израду 3Д реконструкција и уз увођење технологије проширене стварности (augmented reality) који би посетиоцима ближе дочарали изглед насеља у античко време. Наиме, на тај начин се информације из реалног света комбинују са компјутерским садржајем и обједињене приказују на екрану рачунара, таблет рачунара или мобилног телефона. У оквиру пројекта предвиђена је израда детаљне студије историјских података и археолошких истраживања која би послужила као основа за израду 3Д реконструкција. У плану су и припреме изложби фотографија локалитета на траси пута од Аквилеје до Црног мора и организовање посета археолошким налазиштима обухваћеним израдом 3Д реконструкција у складу са audience development стратегијом. Такође, предвиђени су отворени археолошки дани са серијом предавања и образовно-педагошким радионицама намењеним ученицима виших разреда основних и средњих школа са циљем да им се на популаран начин приближе археологија и историја. У цео пројекат ће, поред стручњака из институција који су носиоци, бити укључен и већи број истраживача и експерата за поједина питања којима се пројекат бави, али и шира јавност који би узела активно учешће кроз упознавање са културном баштином овог дела Европе.