Beljnjača, Šid

Nekropola Beljnjača u Šidu nalazi se na uzvišenju 2.5-3 m u odnosu na okolni teren. Pre Drugog svetskog rata, ovaj teren je korišćen kao pozajmište za ciglanu, kada su pronađena dva sarkofaga i drugi arheološki materijal. Arheološka istraživanja vršena su 1998. godine u ulici Mičurinova 29. Povod za iskopavanja je bio slučajni nalaz bogato dekorisanog sarkofaga dimenzija 2.17 x 1.39 x 0.87 m koji je pronađen u kripti objekta. Arheološkim iskopavanjima konstatovano je da se u širem okruženju nalazi nekropola sa sakralnim objektima iz rimskog perioda (III-IV vek). Na nekropoli je konstatovana pojava sahranjivanja iz perioda poznog halštata (sremska grupa zapadnobalkanskog kulturnog kompleksa).

Odlukom Vlade Srbije broj 633-15041/2002 od 31.10.2002. godine („Službeni glasnik RS” broj 73 od 05.11.2002. godine) nekropola Beljnjača u Šidu utvrđena je za arheološko nalazište.