Бељњача, Шид

Некропола Бељњача у Шиду налази се на узвишењу 2.5-3 м у односу на околни терен. Пре Другог светског рата, овај терен је коришћен као позајмиште за циглану, када су пронађена два саркофага и други археолошки материјал. Археолошка истраживања вршена су 1998. године у улици Мичуринова 29. Повод за ископавања је био случајни налаз богато декорисаног саркофага димензија 2.17 x 1.39 x 0.87 м који је пронађен у крипти објекта. Археолошким ископавањима констатовано је да се у ширем окружењу налази некропола са сакралним објектима из римског периода (III-IV век). На некрополи је констатована појава сахрањивања из периода позног халштата (сремска група западнобалканског културног комплекса).

Одлуком Владе Србије број 633-15041/2002 од 31.10.2002. године („Службени гласник РС” број 73 од 05.11.2002. године) некропола Бељњача у Шиду утврђена је за археолошко налазиште.