Ambar sa okućnicom u Karlovčiću

Kompleks zgrada sa okućnicom u Karlovčiću predstavlja vredan primer imućnog seoskog gazdinstva Srema s kraja XIX i početka XX veka. Domaćinstvo u Karlovčiću formirano je početkom druge decenije XX veka i sastoji se iz kuće, ambara i dve kotobanje sa ambarima. Kuća je podignuta na lakat sa dekorativnom uličnom fasadom. Kuća je primer bogatije i razvijenije seoske kuće u Vojvodini. Naspram kuće smešteni su ekonomski objekti. Ambar sa kotobanjom postavljen užom stranom na regulacionu liniju ulice sagrađen je 1908. godine, a iza njega postavljeni su ambar i druga kotobanja sa ambarom sagrađeni 1885. godine. Kuću i ekonomske zgrade sagradili su čuveni majstori Dešići iz Golubinaca.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica 174/75 od 03.juna 1976. godine.

Odluka skupštine Republike Srbije RS broj 224 od 26.11. 1990. godine („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 16 od 03.12. 1990. godine)