Амбар са котобањом породице Лепшановић

Комплекс економских зграда који доминира овим сеоским двориштем у Голубинцима грађен је у периоду од 1888. до 1921. године. Зграде су подигли мајстори Трапајавећи, познатији као Дешићи из Голубинаца. Чеона страна, на уличној регулацији обрађена је у стилу сеоског барока, окапницом са два прозора и фасадном декорацијом којом опонаша кућу, указујући на истовременост њиховог настанка. Складиштени део грађен је од дрвета, амбар од водоравно ужлебљених дасака, а котобања од косо постављених летвица. Простор складишта повезан је тремом са испустима у виду балкона, који су украшени богато резбареном декорацијом.

Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица број 115/73 од 07. септембра 1974. године.

Одлука скупштине Републике Србије РС број 224 од 26.11. 1990. године („Службени гласник Републике Србије“ број 16 од 03.12. 1990. године)