Амбар са котобањом породице Галечић

Амбар са котобањом у Голубинцима у улици Пазовачка 64 подигнут 1913. године, спада међу најразвијеније и најлепше зграде ове намене. Грађевина је дело мајстора Петра Дешића, из познате голубиначке мајсторске породице Дешића. Амбар и котобања постављени су на високи сокл, зидан опеком. Амбар је изведен од усправно низаних дасака, а испред котобање доминира богато декорисан трем са испустима-балконима са дрвеним степеништем. Улична страна је зидана, са забатом изведеним на киблу, декорисана лучним нишама, пиластрима са капителима, волутама и акротеријама са стране. Амбар са котобањом у Голубинцима, по својим карактеристикама представља прелазни тип од амбара и котобања грађених дрветом ка зиданим економским зградама.

Решење Завода за заштиту споемника културе Сремска Митровица број 181 од 12. јула 1974. године

Одлука скупштине Републике Србије РС број 224 од 26.11. 1990. године („Службени гласник Републике Србије“ број 16 од 03.12. 1990. године)