СИРМИЈУМ ГРАД ЦАРЕВА И ЦАРСКИ ГРАД

Пројекат ″Сирмијум – град царева и царски град″ реализован је у оквиру ″Еуростарт″ програма чији су партнери Фондација Аквилеја (Фондазионе Аqуилеиа), Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање и Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица у току 2013. и 2014. године. Пројекту је претходило потписивање Меморандума о разумевању 2007. који је обновљен 2012. године између регија Војводина и Фриули Венеција Ђулија. Меморандумом је дефинисан широк оквир институционализоване сарадње у бројним областима, између осталих и у култури, у циљу успостављања партнерстава којима би се олакшао заједнички приступ ЕУ фондовима. Циљ Пројекта ″Сирмијум – град царева и царски град″ био је првенствено размена искустава и знања у области заштите културних добара у циљу унапређења конзерватоско-рестаураторских радова на археолошким локалитетима.