USLUGE

2020 GODINA

1.2.3-20 Izrada projektne dokumentacije za natkrivanje arheološkog lokaliteta „Zidine“ u Mačvanskoj Mitrovici; rok za podnošenje ponuda 10.07.2020. do 11:00 časova

1.2.2-20 Usluge po projektima zaštitnih arheoloških istraživanja; rok za podnošenje ponuda 13.04.2020. do 9:30 časova

1.2.1-20 Usluge zaštite imovine – Spomen groblje u Sremskoj Mitrovici; rok za podnošenje ponuda: 02.03.2020. do 09:00 časova

2019 Godina

1.2.1-19 Usluge zaštite imovine – Spomen groblje u Sremskoj Mitrovici; rok za podnošenje ponuda: 08.03.2019. do 10:00 časova

1.2.2-19 Angažovanje fizičke i stručne radne snage za realizaciju projekata u oblasti arheologije; rok za podnošenje ponuda: 18.04.2019. do 9:30 časova

2018 godina

1.2.1-2018 Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja Spomen groblja u Sremskoj Mitrovici ; rok za podnošenje ponuda 01.02.2018. godine, do 12:00 časova

2017 Godina

JNMV 1.2.11/17 Štampanje vodiča, ulaznica i flajera za Carsku palatu ; rok za podnošenje ponuda: 15.11.2017. godine do 10:00 časova

JNMV 1.2.14-2017 Usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja Spomen groblja u Sremskoj Mitrovici ; rok za podnošenje ponuda: 14. 09. 2017. godine, do 12:00 časova

JNMV 1.2.9-2017 Štampanje plakata za izložbu o Spomen groblju ; rok za podnošenje ponuda: 25. 08. 2017. godine, do 10:00 časova

 

JNMV 1.2.12-2017 Usluge menadžera za finansiranje i administraciju u okviru projekta ARCHEST ; rok za podnošenje ponuda: 25. 08. 2017. godine, do 9:00 časova

 

JNMV 1.2.9-2017 Štampanje plakata za izložbu o Spomen groblju ; rok za podnošenje ponuda: 10. 08. 2017. godine, do 10:00 časova

JNMV 1.2.10-2017 Štampanje “Slagalice za decu“; rok za podnošenje ponuda: 18. 04. 2017. godine, do 10:00 časova

JNMV 1.2.13-2017 Računovodstvene usluge za redovno funkcionisanje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica; rok za podnošenje ponuda: 02. 03. 2017. godine, do 12:00 časova

JNMV 1.2.1-2017 Usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja Spomen groblja u Sremskoj Mitrovici; rok za podnošenje ponuda: 08. 03. 2017. godine, do 10:00 časova

2016 Godina